Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

Να με καλέσουν για διάλεξη στο Μπουτάν, να αρχίσω την ομιλία μου με ένα "Περήφανε λαέ του Μπουταν. Μπουτανες και Μπουτανοι"