Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

τη μαγεία της διάθεσης σαν βρεις
της ζωής τα όμορφα αλλιώς θα δεις