Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Η Σουηδία αγοράζει σκουπίδια και απο άλλες χώρες για να παράξει ενέργεια.
Ναι ναι,αυτοί που έτρωγαν βελανίδια...