Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

-Με τρομάζει η μοναξιά όταν είμαι μόνος.
-Εμένα με τρομάζει η μοναξιά να είμαι με παρέα και να νιώθω μόνος.