Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

- Παιδί μου σου είπα όχι, τι μου το ζητας κάθε 2 λεπτά;
- Μα στον μπαμπά πιάνει!