Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

- Ένα εισητηρίο για Νέα Υόρκη θέλω να κλείσω.
- Στο JFK;
- ...αυτό δεν είναι που πουλάει κοτόπουλα;
- Όχι κύριε μου, αυτό είναι το ΚFC.
- Ωραία. Στο KFC τότε.