Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

Θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα με βρει έτοιμο, με τα δωδεκαωρα μου και τις Κυριακές μου.