Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Το άγχος μου είναι δημιουργικό.
Μου δημιουργεί περισσότερο άγχος.