Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Είναι ένα παιδάκι εδώ που το λένε Γεράσιμο και τα υπόλοιπα παιδάκια του μιλάνε στον πληθυντικό.