Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Δε μπλέκω ποτέ τα γκομενικα μου με τα συζυγικά μου.