Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Ανακάλυψα ότι το Άγγελος Κυρίου θα μπορούσε να είναι ξεκάθαρα όνομα πολύ θρήσκου Κύπριου.