Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Μόρφωση εχετε παιδιά, απλά δεν είναι κοινωνική και αυτό είναι λυπηρό.