Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

-Τι οφείλω;
-30 ευρώ
-Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι καλύτερο;
-Να πάω για καφέ