Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Θυμάμαι όταν μάθαμε για το Τσερνομπίλ, παιδιά εμείς παίζαμε στους δρόμους και σαν έβρεχε βγαίναν πανικόβλητες οι μανάδες στα μπαλκόνια να μαζευτούμε σπίτι γιατί δεν έπρεπε η βροχή να πέσει στα κεφάλια μας