Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

Τις Κυριακές που είμαι στην δουλειά σκέφτομαι ότι μου έμειναν μόνο 26 χρόνια για την σύνταξη  των 400 ευρώ και παίρνω δύναμη