Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

-Τι θέλεις από τη ζωή;
-Εγώ τίποτα, αυτή τα 'χει βάλει μαζί μου.