Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Κάνεις δεν ασχολείται με εσένα παρά μόνο η ζυγαριά.