Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Οι γυναίκες αγόρια σχεδόν κάθε φορά που σας κάνουν μία ερώτηση...την απάντηση την ξέρουν.
Το αφήνω εδώ να υπάρχει..