Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Αν δεν τρέξει λίγο σαλάκι την ώρα που κοιμάσαι δεν έκανες τον καλό τον βαθύ τον τίμιο τον ύπνο.