Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

- Ωραία πισίνα θειο!!
- Ο αφαλος μου είναι παιδί μου..