Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Εμένα όταν μου λέγανε άλλαξε την λάμπα νευριαζα, που να ήξερα τότε ότι μου την πέφτανε.