Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Παιδιά γενικά ότι έχει ωραίο ο καθένας δεν πειράζει να το δείχνει, εγώ π.χ έχω ωραία γεμιστά.