Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

9 Σεπτεμβρίου θα μας χτυπήσει αστεροειδής λέει και το ασφαλιστήριό μου για φυσικές καταστροφές λήγει στις 10
ΠΟΣΟ ΚΩΛΟΦΑΡΔΗ