Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

είναι και κάποια μαθήματα ζωής,
που τα περνάς, χωρίς να τα δίνεις