Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Μπαίνεις στο μετρό ενενήντα κιλά και βγαίνεις ογδόντα πέντε από τον ιδρώτα που έχεις ρίξει στο βαγόνι, αξίζει η συνδρομή τριάντα ευρώ τον μήνα.