Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

-Ψαρίλα μυρίζει τι μαγειρεύεις?
-Καγκουρό