Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Μην το χτυπάς, καλέ κυρία από τον 4ο, άλλο το χαλάκι. Θα μιλήσει.