Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Το μόνο επιχειρηματικό πλάνο που μου έχει μείνει πλέον για να χεστώ στα λεφτά είναι η καντίνα έξω από την επένδυση του ελληνικού.