Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Τι φάση αυτό το ντύσιμο του φθινοπώρου. Από πάνω Ρόμποκοπ, από κάτω Σακίρα