Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

-Μ'αγαπας;
-Όλοι οι εκπρόσωποι μας είναι απασχολημένοι.