Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Κάποιες φορές
Είμαι τέρας ψυχραιμίας
Τις περισσότερες φορές
Είμαι απλό  τέρας