Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

πως φτάσαμε συνέλληνες από το ¨οια ηω ω υιε αει ει¨ στο ¨τρβ γμσ ρ μλκ;¨