Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

- ας δούμε τώρα λίγο την κίνηση στους δρόμους, Νίκο;
- ΓΑΜΏ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΓΑΜΩ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛ..
- περνάμε στ' αθλητικά