Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019


Τί πάει να πει "ακόμα νωρίς είναι για να στολίσουμε δέντρο" ; Οκτώβριος μπήκε.