Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Μήπως μπορώ να κάνω τόσο καλά τον μαλάκα επειδή είμαι;
Φιλοσοφικές ανησυχίες.