Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Ψωνίζω από εσένα γιατί στα διπλανά μαγαζιά δεν είναι ευγενικοί και μου μιλάνε στον ενικό . Εντωμεταξύ εγώ για να μιλήσω στον πληθυντικό πρέπει να είναι πάνω από πέντε άτομα στο μαγαζί και να κάνουν φασαρία .