Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019

Κάποιοι θα σε επιβεβαιώσουν και κάποιοι θα σε ματαιώσουν, οπότε σας θέλω χαλαρούς και συμφιλιωμένους με τον εαυτό σας.