Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019

Θα ιδρύσω ένα σύλλογο για όσους ξυπνάμε πρωί και κάνουμε δουλειές.
Θα τον βγάλω"Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΡΝΕΙ"