Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019

- Μιχάλη άλλαξε την εφημερίδα στο χαμστερ
- Γιατί την άλλη την διάβασε;
- ΜΙΧΑΛΗ!
- ....