Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

-Με πόσους άντρες έχεις πάει;
-Με τρεις
-Δεν εννοούσα ταυτόχρονα