Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

1992: Το Ίντερνετ θα φέρει την επανάσταση στην παγκόσμια επικοινωνία και θα απελευθερώσει πληροφορίες στο κοινό

2019: ΙΑΣΟΚΟΚΛΑ