Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

-Αφεντικο θα κάνω κοπανα σήμερα.
-Πόσες ώρες;
-8