Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Μην είστε σαν κακόψόφονάχετε συνέχεια μωρέ, πείτε μια καλή κουβέντα σε άνθρωπο