Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Το σεξ είναι σαν το ποδήλατο και η μαλακία σαν το ποδήλατο στο γυμναστήριο.