Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Μέσα στη μιζέρια της καθημερινότητας, πέντε λέξεις που σου λέει η γυναίκα σου, έχουν τη δύναμη  να ομορφύνουν την μέρα σου.
Αρνάκι στη γάστρα το βράδυ