Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Η άλλη παραπονιέται για τον γκομενο της κι εγώ έστειλα του άλλου 4 Δεκέμβρη και δεν το έχει διαβάσει ακόμα