Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Σας βολεύουν οι άνθρωποι με χαμηλότερη αντίληψη,γιατί δεν έχουν απαιτήσεις.