Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Μην περιμένετε από κανέναν τίποτα και θα γίνει η ζωή ωραία