Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019


Μπλακ φραιντει είναι στην Αμερική, στην Ελλάδα είναι ξεσαβουριασμα.