Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019


Βάφει η άλλη τα μαλλιά της κατάμαυρα, ίδια η Μεγκαν Φοξ.
Τα βάφω εγώ, φτυστό το κοριτσάκι απ'το δε ρινγκ.